Cynilion Pob Dydd

Mae cyfrifon cynilo pob dydd yn ffordd gyflym a hawdd o reoli eich arian yn ddyddiol. Mae’r Principality yn cynnig cyfrifon cynilo pob dydd sy’n rhwydd eu defnyddio ac sy’n cynnwys amryw o nodweddion a buddion wedi’u llunio i’ch helpu chi i gyflawni eich amcanion cynilo.

  Gros* bob blwyddyn AER† Isafswm i'w agor Yn cynnwys bonws Rhybudd i godi arian  
Thank You Online Saver 1.40% 1.40% £1 No None Mwy o fanylion
Thank You Saver 1.40% 1.40% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Account Issue 2 0.80% 0.80% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Online 0.80% 0.80% £1 No None Mwy o fanylion
Online Limited Access Issue 4 0.55% 0.55% £1 No None Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo Codi Arian Teirgwaith Issue 3 0.30% 0.30% £1 No Dim Mwy o fanylion
Web Saver Issue 7 0.25% 0.25% £1 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo yn Rhwydd 0.25% 0.25% £500 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Dim Rhybudd 0.10% 0.10% £1 No Dim Mwy o fanylion
Member Limited Access 0.65% 0.65% £1 Yes Dim Mwy o fanylion
 

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.