Cyfrifon ISA

  Di-dreth^
bob blwyddyn
AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 1 Mlynedd Rhif 255 1.40% 1.40% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 256 1.70% 1.70% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Rhif 257 1.80% 1.80% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 258 1.90% 1.90% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Triple Access Cash ISA Issue 5 0.55% 0.55% No £1 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Rhwydd Issue 2 0.50% 0.50% No £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.20% 0.20% No £1 Dim Mwy o fanylion
Web ISA Issue 9 0.50% 0.50% No £1 Dim Mwy o fanylion
Online ISA 0.80% 0.80% Yes £1 Dim Mwy o fanylion

^ Tax-free means UK Income Tax and Capital Gains Tax is not deducted from the interest you earn. This depends on your individual circumstances, and may change in future.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.