Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth^
bob blwyddyn
AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 238 0.75% 0.75% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Rhif 239 0.90% 0.90% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 240 1.10% 1.10% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Triple Access Cash ISA Issue 4 0.30% 0.30% No £1 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Rhwydd 0.25% 0.25% No £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.10% 0.10% No £1 Dim Mwy o fanylion
Web ISA Issue 8 0.25% 0.25% No £1 Dim Mwy o fanylion

^ Tax-free means UK Income Tax and Capital Gains Tax is not deducted from the interest you earn. This depends on your individual circumstances, and may change in future.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.