Adroddiad Cyhoeddiad Cwynion

Gyda dros 500,000 o gwsmeriaid, rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni gwasanaeth rhagorol. Rydym yn gwybod y gall pethau fynd o'i le o bryd i'w gilydd, ac rydym yn gwerthfawrogi'r cyfle i gywiro pethau. Rydym yn ystyried cwynion yn ffynhonnell bwysig o adborth ar sut rydym yn gweithredu, a sut gallwn wneud pethau'n well.

Gan ein bod yn gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, rydym yn ymrwymo i wneud pethau'n iawn dros ein cwsmeriaid a sicrhau canyniadau teg. Yn ogystal â hyn, mae'r Gymdeithas yn falch iawn o'i hanes gyda Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Yn 2023, cytunodd yr Ombwdsmon â'n penderfyniad 8 gwaith allan o 10.

Mae ein data cwynion ar gyfer y 6 mis hyd at 30 Mehefin 2023 yn y tabl isod.

Enw Cwmni: Cymdeithas Adeiladu Principality
Cyfnod: 1 Ionawr 2023 - 30 Mehefin 2023
Enwau Brand/Masnachu sydd wedi'u cynnwys: Cymdeithas Adeiladu Principality.

  Banking & Credit Cards Home Finance Insurance & Pure Protection Decumulation & Pensions Investments
Provision (at reporting period end date) 1.03 per 1,000 accounts 4.18 per 1,000 balances outstanding N/A N/A N/A
Intermediation (within the reporting period) N/A N/A 15.00 per 1,000 policies sold N/A N/A
Number of Complaints Opened 634 370 6 N/A 0
Number of Complaints Closed 684 388 4 N/A 0
Percentage Closed within 3 Days 55% 49% 25% N/A 0%
Percentage Closed after 3 Days but within 8 Weeks 44% 50% 75% N/A 0%
Percentage Upheld 57% 51% 25% N/A 0%
Main Cause of Complaints Opened General admin / Customer Service Information, sums / Charges or product performance General admin / Customer Service N/A N/A

I helpu i roi'r ffigyrau hyn yn eu cyd-destun:

  • Yswiriant a chynhyrchion diogelu Pure - Nid yw'r Gymdeithas yn gwerthu'r cynhyrchion hyn bellach ond mae nifer fach o bolisïau yn dal i fod mewn grym.

Manylion llawn categorïau cynhyrchion yr FCA.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, gallwch weld manylion ein proses gwynion ar ein tudalen:  Sut i gwyno.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig