Morgeisi Prynu i Osod

Os ydych yn brynwr newydd sy’n prynu eich eiddo cyntaf i’w osod neu yn ehangu eich portffolio o eiddo i’w rentu, mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfraddau Morgeisi Prynu i Osod cystadleuol drwy Froceriaid Morgais Annibynnol a’n canghennau.


Rhai pethau y dylech wybod cyn i chi fynd ymhellach

 • LTV - Y gymhareb benthyciad a gwerth uchaf y byddwn yn ei ystyried fydd 75%

 •  Portffolio - I ymgeiswyr ag uchafswm o 3 eiddo a forgeisiwyd i’w rhentu, gan gynnwys yr eiddo sy'n gysylltiedig â'r cais hwn, yn unig y gallwn gynnig Morgeisi Prynu i Osod

 • Lleoliad - Mae’n rhaid i'r morgais fod ar gyfer eiddo Prynu i Osod yng Nghymru neu yn Lloegr

 • Incwm Rhent - Dylai hyn fod o leiaf 145% o'r taliadau llog misol

Mathau o Forgeisi Prynu i Osod

 • Mae Morgeisi â chyfraddau Prynu i Osod Sefydlog yn caniatáu i chi dalu cyfradd llog sefydlog ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais.

 • Mae cyfraddau Morgais Prynu i Osod Tracio yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr, ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais. Os oes gennych Forgais Tracio, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a bydd yn ‘tracio’, neu yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr, tan ddiwedd y cyfnod arbennig. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw newidiadau i Gyfradd Banc Banc Lloegr yn effeithio ar eich cyfradd, ac yn sgil hynny eich taliadau misol a allai fynd i fyny neu i lawr gan ddibynnu ar y newid.

 • Mae cyfraddau Morgais Prynu i Osod Disgownt yn cynnig cyfraddau llog islaw ein Cyfradd Newidiol Safonol (CNS) ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais. Os ydych ar Forgais Disgownt, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a chaiff hyn ei ddisgowntio yn erbyn ein CNS am gyfnod penodol o amser. Mae hyn yn golygu os bydd y CNS yn newid, bydd eich ad-daliadau misol yn newid hefyd, a gallent fynd i fyny neu i lawr.

IF YOU FAIL TO KEEP UP WITH PAYMENTS ON YOUR MORTGAGE A ‘RECEIVER OF RENT’ MAY BE APPOINTED AND/OR YOUR RENTAL PROPERTY MAY BE REPOSSESSED.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.78% 30/09/2024 4.65% 4.5% APRC £895 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.90% 30/09/2024 4.65% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.82% 30/09/2027 4.65% 4.3% APRC £1,395 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.94% 30/09/2027 4.65% 4.3% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 1.70% 30/09/2024 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 3.50% 30/09/2024 4.65% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 3.65% 30/09/2027 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 2.80% 30/09/2024 4.65% 4.5% APRC £895 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 2.95% 30/09/2024 4.65% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 2.85% 30/09/2027 4.65% 4.3% APRC £1,395 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 3.00% 30/09/2027 4.65% 4.3% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 1.80% 30/09/2024 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.80% 30/09/2024 4.65% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.95% 30/09/2027 4.65% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.02% 30/09/2024 4.65% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.07% 30/09/2027 4.65% 4.3% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 1.90% 30/09/2024 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product More details


Members Get More See how you could be getting more from being a Principality Member.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.