Gwobrwyo ffyddlondeb â chyfraddau arbennig 

A yw eich cyfrif cynilo yn dod i ddiwedd ei gyfnod sefydlog? 

Caiff ein Haelodau cynilo ffyddlon fwy gennym ni. Mae'n bosibl y bydd y rhai hynny sydd eisoes â chyfrif cynilo yn gallu cael cyfraddau uwch na chwsmeriaid newydd.

Os yw eich cyfrif cynilo ar fin dod i ddiwedd ei gyfnod neu os yw wedi ‘aeddfedu’, mae'n bryd i chi ddechrau ystyried beth i'w wneud nesaf â'ch arian. Pan fydd yn agosau at ei ddyddiau aeddfedu, byddwch yn cael pecyn yn y post yn esbonio eich dewisiadau. Pan fydd eich cyfnod yn dod i ben, Gallwn gynnig cyfraddau arbennig i chi er mwyn eich gwybrwyo os byddwch yn penderfynu ailfuddsoddi gyda'r Principality.

Ar gael am gyfnod cyfyngedig◆

I gymryd mantais o'r cyfraddau arbennig hyn, mae'n rhaid i chi ymgeisio o fewn 14 diwrnod i'ch dyddiad aeddfedu (14 diwrnod cyn ac 14 diwrnod ar ôl). Os na fyddwn yn clywed gennych chi cyn y dyddiad aeddfedu, caiff eich balans ei symud yn awtomatig i'r cyfrif a nodwyd gennym yn eich hysbysiad aeddfedu. Pan fydd eich arian yn y cyfrif hwn, ni fydd angen i chi roi unrhyw rybudd i ni, a chewch godi arian neu gau'r cyfrif pryd bynnag yr ydych yn dymuno. 

◆Sylwer, am gyfnod cyfyngedig yn unig y mae'r cyfraddau is ar gael a gellir eu tynnu'n ôl neu eu newid ar unrhyw adeg. Rydym yn defnyddio'r gyfradd sydd ar gael ar ddyddiad y cais. Golyga hyn nad yw'r cyfraddau a nodir yn eich pecyn aeddfedu wedi'u gwarantu felly mae'n hanfodol eich bod yn anfon eich cyfarwyddiadau ar gyfer y dyddiad aeddfedu mor gyflym â phosibl.

Your options

Fully reinvest online

You can fully reinvest in a new bond or ISA online, after receiving your maturity pack. You’ll benefit from exclusive rates and save yourself a phone call.

Top up your savings

You can make additional deposits up to 5 business days after opening your new account. 

Take out a little and reinvest the rest

On the other hand, if you would like to withdraw a certain amount and leave the rest in savings, you can choose do this in the 14 day period. 

Mae gennym amrywiaeth o gyfrifon cynilo nad ydynt yn aeddfedu â gwahanol nodweddion. Cliciwch yma i'w gweld.

  Product Balance Gros* bob blwyddyn / AER† Link
1 Year Fixed Rate Bond (Issue 367) £500-£2,000,000 1.25% (fixed) More Info
1 Year Regular Saver Bond (Issue 27) £20 - £250 (per calendar month) 1.55% (fixed) More Info
Maturity 2 Year Fixed Rate Bond (FRB84) £500-£2,000,000 1.85% (fixed) More Info
Maturity 3 Year Fixed Rate Bond (FRB85) £500-£2,000,000 1.95% (fixed) More Info
Maturity 5 Year Fixed Rate Bond (FRB86) £500-£2,000,000 2.05% (fixed) More Info
  Product Balance Tax-free^ each year / AER† Link
1 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 255 £500-£20,000 1.40% (fixed) More Info
Maturity 2 Year Fixed Rate Cash ISA (FRISA82) £500 plus 1.75% (fixed) More Info
Maturity 3 Year Fixed Rate Cash ISA (FRISA83) £500 plus 1.85% (fixed) More Info
Maturity 5 Year Fixed Rate Cash ISA (FRISA84) £500 plus 1.95% (fixed) More Info

Withdraw and close

If you wish to withdraw your funds you can transfer your money directly into your nominated account from the day of maturity or simply let the product mature into the account we told you about in your maturity notice. Alternatively, choose to receive a cheque by visiting branch with your ID and account details.

Camau Nesaf

Mae ailfuddsoddi yn rhwydd. Gwnewch gais, mewn cangen, asiantaeth, ar y ffôn neu drwy'r post. Cewch ddim ond dewis cynnyrch dyddiad aeddfedu hyd at 14 diwrnod cyn i'ch cyfrif aeddfedu, a 14 diwrnod ar ôl.ôl.

By phone

You can call us on 0330 333 4012. Lines are open Monday to Friday 9am-5pm and Saturday 9am-1pm.

Post

You will receive your maturity pack in the post around 2 weeks before your savings account is due to mature. You can let us know your instructions by completing the form and sending it to us by post.

In Branch

Pop to your local branch with your maturity pack and ID and one of our friendly advisers can assist you.

Online

Sign into Your Account, find the account that is due to mature and click the 'Your Maturity options' button to complete your maturity. 

Mae'r cynhyrchion hyn ar gael i gwsmeriaid â chyfrif cyfnod penodol Principality sy'n aeddfedu yn unig.

Cyfrifir llog ar eich balans dyddiol a'i dalu'n flynyddol, wrth i'ch cyfrif cynilo aeddfedu ar y dyddiad y'i agorwyd neu yn fisol, un mis ar ôl y dyddiad yr agorwyd y cyfrif, ac yna bob mis ar ôl hynny, yn dibynnu ar yr hyn y byddwch yn ei ddewis.

^ Tax-free means the interest you earn is exempt from UK Income Tax and Capital Gains Tax. Tax treatment depends on your individual circumstances and may not be maintained in future.

* Gross is the contractual rate of interest payable before the deduction of income tax at the rate specified by law. 

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid and compounded once each year.