Addysg Ariannol

Helping them learn. It’s what counts.

As a Society, we are passionate about being able to teach children and young people how to appreciate and manage money, which will equip them with valuable skills for life. Since 2019, we've reached 21,000 young people with financial education and careers based activity. 

Addysg Ariannol gartref

Rydym ni wedi lansio ap ac adnodd newydd i blant ar gyfer eich dysgwyr ifanc. Mae adnodd Sgwad Safio Dylan yn llawn gemau difyr sydd wedi'u cynllunio i helpu plant 5-11 oed ddysgu am arian a chynilo, a byddwn yn cyflwyno adnoddau i athrawon hefyd yn fuan. Cliciwch isod i gychwyn arni.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

UK awards

UK app award 2020 nominee - Dylan's Den 

Her y Bumpunt Gartref

Last year, we embarked on our 3-year partnership with Young Enterprise to support the Fiver Challenge and Fiver from Home challenge, as part of our ongoing commitment to financial education across Wales.

Young Money fiver challengeThe Fiver Challenge is a highly interactive way of bringing learning to life for primary aged children. The challenge is a national enterprise challenge that gives students aged 5-11 the opportunity to create, research and plan a business that starts with just a £5 note.

To assist with home-schooling, leading enterprise charity Young Enterprise are bringing 2 weeks’ worth of the Fiver Challenge resources in the Fiver from Home project. With the support of Principality Building Society, Fiver from Home is now available in the Welsh language and we are working collaboratively with the aim of ensuring more schools and students across Wales get the chance to gain these valuable entrepreneurial skills.

Fiver from Home launches Monday 8th March 2021, to find out how you can participate, click the button below. You will find further information and everything you need to take part, including an activity book, word guide, top tips for students and parents and a participation certificate.

Sign up here!

Canolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol

Yn rhan o'n hymrwymiad i addysg ariannol, rydym yn falch o fod yn gweithio gydag Arian Ieuenctid ar raglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol yn ne Cymru.

Mae gennym ni bartneriaethau hirdymor â nifer o ysgolion uwchradd yn rhan o'r rhaglen Dosbarth Busnes ac mae Ysgol y Strade yn Llanelli ac Ysgol Nantgwyn yn Nhonypandy wedi cael nawdd gennym i gymryd rhan yn rhaglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol.

Llwyddodd Ysgol y Strade i ennill statws Canolfan Ragoriaeth yn gynnar yn 2020 ac mae Ysgol Nantgwyn ar hyn o bryd yn gweithio tuag at y statws gan wneud camau breision. Bu un arall o’r ysgolion partner, Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin, yn llwyddiannus ar y rhaglen – rydym yn eu helpu gyda gweithgareddau cwricwlwm rheolaidd a thrwy noddi cymwysterau ariannol cydnabyddedig.

Mae rhaglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol yn cynorthwyo ysgolion i ddatblygu darpariaethau effeithiol a chynaliadwy mewn addysg ariannol, gan gynnwys cyflwyno gwersi ysbrydoledig, datblygu staff, rhannu arferion da ac arweinyddiaeth.

 

Dysgwch fwy yn Young Enterprise

Wythnos Trafod Arian

Mae Wythnos Trafod Arian yn ddigwyddiad blynyddol i gefnogi'r Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar gyfer y DU, gyda'r nod o gael pobl i drafod arian.

Rydym yn gefnogol iawn i'r Wythnos Trafod Arian a byddwn yn parhau i gymryd rhan bob blwyddyn drwy gynnig gwersi addysg ariannol mewn ysgolion ledled Cymru a'r Gororau.

Yn ystod Wythnos Trafod Arian a Phensiynau 2019 ymwelodd ein cydweithwyr â 30 o ysgolion ledled Cymru i gyflwyno sesiynau addysg ariannol yn seiliedig ar stori Pobi Teisennau gyda Gŵydd. Comisiynwyd llyfr stori Laura Wall gan y Principality ac mae’n adrodd stori plentyn sy'n trefnu i werthu teisennau bach er mwyn codi arian i brynu llyfrau. Mae themâu entrepreneuriaeth, gwneud penderfyniadau ac addysg ariannol drwy’r llyfr i gyd.

Yn rhan o Wythnos Trafod Arian 2019 fe wnaethom ni ofyn i blant ysgolion cynradd yng Nghymru beth yr oedden nhw’n cynilo ar ei gyfer.

Ysgol Gynilo y Principality

Rydym yn cydweithio â’r Ganolfan Ddarganfod Gwyddoniaeth flaenllaw Xplore! i ddarparu rhaglenni addysg ariannol ledled gogledd Cymru, Caer a'r Amwythig. Yn ystod mis Medi – Tachwedd 2019 derbyniodd 11 o ysgolion wersi rhyngweithiol a difyr ynglŷn â rheoli arian. 

Diwrnod pobi teisennau gyda Gŵydd a’i Ffrindiau

Ydych chi’n cymryd rhan mewn diwrnod teisennau bach i elusen?

Yn seiliedig ar lyfr stori ‘Pobi Teisennau gyda Gŵydd’ gan Laura Wall, rydym ni wedi creu pecyn gweithgareddau sy'n addysgu sgiliau rhifedd ac addysg ariannol. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit ar gyfer diwrnod difyr yn pobi teisennau bach a gweithgaredd dylunio teisennau bach! Ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 1 (5-7 oed).

Cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn gweithgareddau ar gyfer eich pobydd bach.

 

 

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig