Preifatrwydd a Diogelwch

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd a sicrhau fod unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych chi yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth am pam rydym yn casglu eich gwybodaeth a sut rydym yn ei defnyddio

Privacy Policy

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am eich preifatrwydd a’ch diogelwch, ffoniwch ni 0330 333 4000 os gwelwch yn dda.

Neu medrwch ysgrifennu atom: Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 1UA.

e-bost: enquiries@principality.co.uk

  • If you have any questions or comments, or want more information, you can call us. See our Contact Us page for more details. Or you can contact our Data Protection Officer as follows. Email: DPO@principality.co.uk or Post: Principality Data Protection Officer, Principality Building Society, Principality House, The Friary, Cardiff, CF10 3FA.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.