See your green plans flourish

At Principality Commercial, we believe that a thriving community is a more eco-friendly one. That’s why we’re funding £20 million towards greener builds with our Green Development Fund. If you’re intending to make your next project more sustainable, we’ll make it worth your while with some attractive green incentives. 

You don’t have to be planning a fully carbon neutral build to qualify for our Green Development Fund. We’re supporting developers who are making more sustainable steps towards a greener future.

Thriving communities start here, let's talk. Register your interest today.

Eco Village Case Study Graphic

The eco-builds we've already backed

From a revolutionary eco-village on the outskirts of Cardiff to an eco-bungalow in Aberdare. Find out how we helped get these green plans off the ground. 

Eco-village >>

Eco-bungalow >>

Mill development

Astudiaethau achos

Cliciwch isod i weld rhai o'r prosiectau rydym wedi trefnu cyllid ar eu cyfer ym meysydd Preswyl, Diwydiant a Thai Fforddiadwy.

Portffolio Prosiect >

Commercial team

 Ein tîm masnachol

Rydym yn falch iawn o'n gwasanaeth personol rhagorol. Pan fyddwch yn derbyn ateb cyllid eiddo gyda ni, bydd un o'n rheolwyr perthynas arbenigol yno i'ch helpu chi. 

Cwrdd y tîm >

Commercial team

Rydym ni yma i helpu...

Ffoniwch ein tîm cymorth masnachol ar 02920 773 538 neu llenwch ein ffurflen ymholi ar-lein.

Cysylltwch â ni >

Pam dewis Principality Masnachol?

Rydym wedi bod yn cynnig benthyciadau ar gyfer amrywiol brosiectau a datblygiadau ers 2002, ac rydym yn gwybod pa mor bwysig yw eich gwaith chi, a dyna pam rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud busnes mor gyflym a didrafferth â phosibl.

Yn ystod 2018 gwnaethom roi benthyg mwy na £140 miliwn, helpu i adeiladu 460 o gartrefi newydd a chynyddu ein hôl troed daearyddol.

Mae ein cwsmeriaid yn ymddiried ynom oherwydd ein bod yn cymryd yr amser i ddod i'w hadnabod, ac mae gennym ddull hyblyg drwy ein 9 rheolwr perthynas, yn rhan o dîm ehangach o 26, i gadw popeth mor gyflym a syml â phosibl ar gyfer ein cwsmeriaid. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y seiliau cryf hyn yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig