Women working out budgets

Cynilo i brynu fy nghartref cyntaf

Dyma’r cam cyntaf ar eich taith i brynu cartref. I brynu cartref bydd angen i chi gynilo blaendal, ac mae’r swm y byddwch yn ei gynilo yn gwneud gwahaniaeth i faint o arian y byddwch yn gallu cael ei fenthyg. Mae costau eraill i feddwl amdanyn nhw hefyd. Yn yr adran hon rydym yn esbonio’r gwahanol gostau y mae angen i chi eu hystyried er mwyn i chi wybod faint y mae angen i chi ei gynilo, yn ogystal â rhoi awgrymiadau da ar sut i gyrraedd y nod.

House saving calculator

Budget planner

Faint allaf i ei gynilo bob mis?

Lawrlwythwch ein Cynllunydd Cyllideb  i lenwi’r arian sy’n mynd allan gennych a gweld faint y gallwch ei neilltuo i’w gynilo! 

First Home Steps Account: Find out more

Helpwch fi i ddechrau cynilo

Gyda bonws o £500 os ydych yn cael morgais gyda Principality, a llog sy’n cynyddu po fwyaf yr ydych yn ei gynilo, efallai mai ein cyfrif Camau Cartref Cyntaf yw’r dewis i chi. Mae telerau yn berthnasol.

Welsh house price index

Faint yw cost tai yng Nghymru?

Edrychwch ar ein Mynegai Prisiau Tai sy’n cael ei gyhoeddi bob tri mis sy’n dangos yr holl ranbarthau yng Nghymru a phris cyfartalog y tai yno.

 

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig