Principality Life Insurance and Protection Plans provided and underwritten by
Legal & General 

Helpwch i ddiogelu eich anwyliaid:

✔ Mae premiymau yn dechrau am £6 yn unig
✔ Mae cyfandaliad yn daladwy
✔ Yswiriant Bywyd Morgais
✔ Yswiriant Salwch Difrifol Dewisol
✔ Budd Diogelu Incwm

Darlun Cyffredinol

Mae bywyd yn llawn ansicrwydd, felly rydym yn cynnig cynlluniau yswiriant bywyd i’ch helpu chi i gynllunio ar gyfer yr anhysbys. Legal & General, un o yswirwyr blaenllaw y DU sy’n ei warantu a gallai roi cyfandaliad i’ch anwyliaid petai'r gwaethaf yn digwydd.

Gall Legal & General gynnig y lefel o sicrwydd sy'n iawn i chi, gan gynnwys:

  • Yswiriant bywyd morgais, sydd wedi ei gynllunio i helpu i dalu eich morgais os byddwch yn marw yn ystod cyfnod y polisi.
  • Yswiriant salwch difrifol, y gellir ei ychwanegu at bolisïau yswiriant bywyd Legal & General am gost ychwanegol ar y cychwyn. Gallai dalu cyfandaliad os cewch ddiagnosis o Salwch Critigol a bennir.
  • Diogelu incwm, sydd wedi ei gynllunio i dalu swm misol os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf sy'n arwain at golli enillion.

Cymorth i ddarparu ar gyfer dyfodol eich teulu yn ariannol.

Nid cynhyrchion cynilo neu fuddsoddi yw’r rhain ac nid oes ganddynt werth sy’n cyfateb i arian parod oni wneir hawliad dilys.

 
Hawlio

Os bydd angen i chi wneud hawliad, mae Legal & General yn deall y bydd hwn yn gyfnod anodd i chi.

Gallwn eich sicrhau y caiff pob hawliad ei drin yn unigol ac yn bersonol. Ar ôl eich galwad cyntaf, un person fydd yn gyfrifol am reoli eich hawliad o'r dechrau hyd at y diwedd. Bydd hwnnw’n egluro'r broses ichi yn fanwl.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch yr hyn y mae angen i chi ei wneud yn awr i wneud hawliad, ffoniwch Legal & General ar 0800 137 101. Gall galwadau gael eu recordio a’u monitro.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.