Mynegai Prisiau Tai Cymru

Rydym ni, sef cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru sydd â bwriad cryf o helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi, yn gweithio mewn partneriaeth ag Acadata i lansio’r Mynegai Prisiau Tai (HPI) swyddogol cyntaf yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi pris tŷ cyfartalog i bobl Cymru ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru. Byddwn ni’n cyhoeddi’r data bob chwarter, ynghyd â’n sylwadau penodol ar y canfyddiadau.

Mae'r holl ddata yn gywir ar 22/04/2024

Gwybodaeth Gyfreithiol

Caiff Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality ei baratoi gan ddefnyddio set ddata a ddarperir gan Acadata, gan ddilyn eu methodoleg nhw. Caiff ei gyhoeddi fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond ni ddylid dibynnu arno ar gyfer unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol a ni fydd y Principality nac Acadata yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig