Mortgage Calculator

  • Faint gaf i ei fenthyca?
  • Faint fydd yn costio?

Llenwch y manylion isod i weld faint y cewch ei fenthyca.

1. Gwybodaeth am y preswylwyr
Nifer yr ymgeiswyr


Nifer y preswylwyr

2. Incwm Blynyddol

Ymgeisydd 1

Please enter amount

Amount must be less than 150,000

A oes gennych incwm ychwanegol?
Ymgeisydd 1 incwm ychwanegol
Cyfanswm incwm ychwanegol
£0.00
Ymgeisydd 2
A oes gennych incwm ychwanegol?
Ymgeisydd 2 incwm ychwanegol
Cyfanswm incwm ychwanegol
£0.00

3. Taliadau

Ymgeisydd 1
A oes gennych fenthyciad myfyriwr?
A oes gennych fenthyciad myfyriwr ers cyn mis Medi 2012
A oes gennych daliadau ychwanegol?
Ymgeisydd 1 taliadau ychwanegol
Cyfanswm y taliadau
£0.00
Ymgeisydd 2
A oes gennych fenthyciad myfyriwr?
A oes gennych fenthyciad myfyriwr ers cyn mis Medi 2012
A oes gennych daliadau ychwanegol?
Ymgeisydd 2 taliadau ychwanegol
Cyfanswm y taliadau
£0.00

4. Cyfnod y morgais

Please choose a duration


5. Re-mortgaging

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig