Symud tŷ

Os ydych chi’n gwneud mwy o le i’ch teulu neu’n symud i gartref llai o faint, gallwn ni eich helpu ar y cam newydd cyffrous hwn o’ch taith. Gelwir symud tŷ a chadw eich morgais yn Cludo.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Most of our mortgage deals are "portable", we can therefore help you and reduce the stress of moving.

For more information have a look at our portability rules and our Porting FAQs.

I gludo eich morgais, defnyddiwch y dolenni isod i siarad ag un o’n hymgynghorwyr.

Er mwyn cludo eich morgais, bydd angen apwyntiad cychwynnol gyda’n hymgynghorwyr, a gallai hwn gymryd hyd at hanner awr. Bydd angen i chi ddod â:

  • Manylion eich incwm gyda slipiau cyflog neu, os ydych yn hunangyflogedig, tair blynedd o gyfrifon
  • Manylion unrhyw ymrwymiadau ariannol sydd ar droed, e.e. cardiau credyd neu gyllid car

Question mark

Porting FAQs Click here for more information on porting your mortgage when moving house

Umbrella

Are you protected Don't forget about home insurance, check our offering with L&G

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS