Masnachol

Principality Masnachol

Mae ein tîm masnachol yn ymrwymo i ddod o hyd i'r ateb pwrpasol gorau ar gyfer eich buddsoddiad a'ch anghenion datblygu, ac maent yma i helpu. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â chi, â'n rheolaeth perthynas, darpariaeth gwasanaeth, arbenigedd a phrofiad o'r radd flaenaf, sy'n golygu bod ein cwsmeriaid yn dod yn ôl atom am help gyda'u holl gyllid masnachol. Gyda'n gilydd fe wnawn gefnogi eich busnes i ffynnu.

Investment funding

Cyllid Buddsoddi

Ar gyfer caffael ac ailariannu eiddo buddsoddi diwydiannol, manwerthu, preswyl a swyddfa. I wybod mwy am gyllid buddsoddi cliciwch yma >

development funding

Cyllid Datblygu

Ar gyfer datblygiadau preswyl a datblygiadau masnachol cyn gwerthu neu cyn gosod.
I wybod mwy am gyllid datblygu cliciwch yma > 

Ymholi

Cam 1

Llenwch ein ffurflen ymholi ac fe wnawn gysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith i drafod eich datblygiad.


Cefnogi

Cam 2

Bydd aelod o'n Tîm Perthynas mewn cysylltiad a byddwn yn gweithio gyda'n gilydd cyn ac ar ôl gwneud cais i gefnogi eich anghenion datblygu.

 


Cyllid

Cam 3

Atebion pwrpasol i fodloni eich anghenion cyllid datblygu.


Mill development

Astudiaethau achos

Cliciwch isod i weld rhai o'r prosiectau rydym wedi trefnu cyllid ar eu cyfer ym meysydd Preswyl, Diwydiant a Thai Fforddiadwy.

Portffolio Prosiect >

Commercial team

 Ein tîm masnachol

Rydym yn falch iawn o'n gwasanaeth personol rhagorol. Pan fyddwch yn derbyn ateb cyllid eiddo gyda ni, bydd un o'n rheolwyr perthynas arbenigol yno i'ch helpu chi. 

Cwrdd y tîm >

Commercial team

Rydym ni yma i helpu...

Ffoniwch ein tîm cymorth masnachol ar 02920 773 538 neu llenwch ein ffurflen ymholi ar-lein.

Cysylltwch â ni >

Pam dewis Principality Masnachol?

Rydym wedi bod yn cynnig benthyciadau ar gyfer amrywiol brosiectau a datblygiadau ers 2002, ac rydym yn gwybod pa mor bwysig yw eich gwaith chi, a dyna pam rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud busnes mor gyflym a didrafferth â phosibl.

Yn ystod 2018 gwnaethom roi benthyg mwy na £140 miliwn, helpu i adeiladu 460 o gartrefi newydd a chynyddu ein hôl troed daearyddol.

Mae ein cwsmeriaid yn ymddiried ynom oherwydd ein bod yn cymryd yr amser i ddod i'w hadnabod, ac mae gennym ddull hyblyg drwy ein 9 rheolwr perthynas, yn rhan o dîm ehangach o 26, i gadw popeth mor gyflym a syml â phosibl ar gyfer ein cwsmeriaid. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y seiliau cryf hyn yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig