Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

0.55% AER† (Variable)

Online Limited Access Issue 4

Start saving with just £1


View our Online Limited Access account

Morgeisi

Mae gennym amrywiaeth o forgeisi i'ch helpu i symud ymlaen

Hyd at 90% LTV

Chwilio am gartref newydd?

Whether it's your first home or you're moving up the property ladder, take a look at our range of mortgages.


Gweld ein holl gyfrifon morgeisi

Yswiriant

Diogelu rhag damweiniau bach bywyd a diogelu'r pethau rydych chi'n eu trysori.

Eich Yswiriant Cartref

Yswiriant Cartref

Gwir brawf yswiriant cartref da yw'r cymorth a gewch pan fydd trychineb yn taro.


Gweld ein holl gyfrifon yswiriant

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Enjoy access to Member Rewards; offering priority tickets at selected events at Principality Stadium discounts, competitions and more

If you’ve been affected by the pandemic and need help, please visit our dedicated support page:

Coronovirus Support Information

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.