Prynwyr Tro Cyntaf

Nid yw gwneud y tro yn ddigon da.

Eich helpu i gymryd eich cam cyntaf

Rydym ni wedi helpu Aelodau i gamu ar yr ysgol eiddo am fwy na 150 mlynedd. Efallai bod yr ysgol honno wedi newid gryn dipyn ers hynny, ond gall prynu tŷ achosi llawn cymaint o ddryswch. Felly, ni waeth pa gam o’r broses yr ydych chi arno, o gynilo am flaendal hyd at ddewis arolwg, rydym ni yma i’ch helpu mewn unrhyw fodd posibl.

Rydym yn deall bod llawer o wybodaeth i’w chofio. Felly os hoffech chi drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi â rhywun ar unrhyw adeg, galwch i mewn i’ch cangen leol neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid cyfeillgar.

 

First Time Trier

A oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch cartref cyntaf?

A ydych chi’n cynilo i brynu eich cartref cyntaf? Gall trefnu morgais a phrynu cartref ymddangos yn anodd, ond rydym ni’n chwalu’r rhwystrau yn ein canllawiau fideo hawdd eu deall, yn ein ffeithluniau a mwy.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
PRYNWR TRO CYNTAF MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 2.69% 30/04/2024 4.40% 4.2% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% 2.22% 30/04/24 4.40% 4.10% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% 2.01% 30/04/24 4.4% 4.1% APRC £895 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.58% 30/04/24 4.40% 4.2% APRC £0 Dim arian yn ôl More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.75% 30/04/27 4.40% 3.80% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.48% 30/04/24 4.40% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
PRYNWR TRO CYNTAF MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 2.94% 30/04/2027 4.40% 3.9% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.58% 30/04/2024 4.40% 4.2% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.85% 30/04/2027 4.40% 3.8% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.