Cyflenwyr Principality

Mae’r dudalen hon at ddefnydd ein cyflenwyr trydydd parti a darpar gyflenwyr.

Lluniwyd adran Cyflenwyr Principality y wefan gan ein tîm Caffael Grŵp, a’r bwriad yw rhoi gwybodaeth i gyflenwyr trydydd parti a darpar gyflenwyr i’w helpu nhw i weithio’n well gyda’r Principality.

Os ydych chi naill ai’n un o gyflenwyr neu ddarpar gyflenwyr y Principality, mae’n bwysig eich bod yn gweld y gweithdrefnau a’r polisïau sy’n effeithio arnoch chi. Cliciwch ar yr adrannau isod i ddysgu rhagor.

Prynu nwyddau a/neu wasanaethau

Prynu nwyddau a/neu wasanaethau

Os yw’r Principality wedi gofyn i chi ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, disgwylir i chi ddarparu copi o fanylion swyddogol y cwmni i helpu i sefydlu’r broses gyflenwi. Wedyn bydd modd i ni dalu’r swm dyledus trwy ein dewis o ddull (BACS). Gwneir taliadau cydnabyddedig yn unol â’n telerau talu arferol, sef 30 niwrnod.

Pan ofynnir i chi ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, efallai y byddwch yn derbyn Archeb Brynu i gontractio arni, neu bydd y Principality’n trafod contract ysgrifenedig gyda chi.

Archeb Brynu

Os bydd y Principality wedi cyflwyno archeb brynu am ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, bydd y telerau canlynol yn rheoli’r gweithrediad masnachol, oni bai fod y Principality wedi llofnodi cytundeb ysgrifenedig amgen â’r cyflenwr. Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarllen Telerau ac Amodau ein Harchebion Prynu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch y telerau, cysylltwch â'r adran Caffael Grwpiau.

Contractau

Dan rai amgylchiadau, bydd y Principality’n trafod contract ysgrifenedig gyda chi i reoli ein perthynas. Lle llofnodir contract ysgrifenedig, efallai y parheir i godi archebion prynu i’w diddymu o’u cymharu â’r cytundeb ysgrifenedig.

Rheoli’r Berthynas â Chyflenwyr

Mae’r Principality wedi ymrwymo i reoli’n barhaus y berthynas â chyflenwyr. O’r herwydd, o bryd i’w gilydd, drwy gydol cyfnod ein perthynas gytundebol, efallai y gofynnir am ragor o wybodaeth gan gyflenwyr trydydd parti fel rhan o oruchwyliaeth barhaus diwydrwydd dyladwy, lle bydd lefel yr ymgysylltu’n cael ei phennu gan y cynhyrchion neu’r gwasanaethau a gyflenwir.

Telerau ac Amodau Archebion Prynu

Terms and Conditions for purchase of goods and/or services

In order to better control our costs, we have implemented a purchase to pay (P2P) system. This system allows us to raise Purchase Orders (POs) in advance of any goods being delivered or services being provided. Only on receipt of a PO from your contact within Principality should you commence any work on our behalf. Your invoice should quote the PO number. Any invoices received after 6th November 2017 without a valid PO number will be returned to you unpaid. Please read the letter about our PO policy that was distributed to suppliers, which explains the process in more detail.

If you have received a Purchase Order from us, please ensure you have read our terms and conditions for the purchase of goods and/or services. Please use the following link to read our Purchase Order Terms and Conditions.

These terms and conditions will apply to the purchase of any goods and/or services unless the Society has agreed alternative written terms and conditions with you.

Should you have any queries regarding terms between you and the Society, please contact Group Procurement.

Polisi Chwythu’r Chwiban

Whistleblowing

Principality is committed to providing an ethical and moral working environment free from malpractice, harassment, bullying, discrimination and breaches of Health & Safety. In line with this commitment, we strongly encourage Suppliers and others with serious concerns about any aspect of the Principality’s work to come forward and voice those concerns and not to disregard malpractice in the workplace.

Read more in Principality’s Whistleblowing Policy.

To raise a concern under the Whistleblowing policy, please use our Whistleblowing Contact Form.

Supplier Code of Conduct

Principality Building Society is a mutual organisation committed to serving the communities in which it operates. The Society's purpose is to help people prosper in their homes at every stage of life.

The society seeks to deliver long-term value for our Members through acting responsibly and this commitment extends to the products, goods and services provided by suppliers through their supply chains.

Please click on the following link to view the full Supplier Code of Conduct document.

Caffael Grŵp

Mae’r tîm Caffael Grŵp yn gweithio ym mhrif swyddfa’r Principality yng nghanol Caerdydd.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch y nwyddau neu’r gwasanaethau sydd gennych i’w cynnig, cliciwch ar y ddolen isod ar gyfer Ffurflen Cysylltu â’r Tîm Caffael Grŵp ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.