Cysylltu Cyflenwyr

Os dymunwch gysylltu â’r tîm ynghylch y nwyddau neu’r gwasanaethau sydd gennych i’w cynnig, defnyddiwch y ffurflen isod.

Fodd bynnag, os dymunwch drafod unrhyw fater arall gyda’r tîm, ffoniwch ni.

Llenwch yr holl feysydd lle ceir * ar y ffurflen isod, a byddwn yn cysylltu’n ôl â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Peidiwch â defnyddio cymeriadau an-alffaniwmerig megis: & >

Manylion Cyswllt

Eich Neges

Dewiswch
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £12 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.