Ydy eich cynilion ar fin aeddfedu?

Os yw eich cyfrif cynilo gyda ni yn cyrraedd diwedd ei gyfnod, mae eich cyfrif ar fin ‘aeddfedu’ – felly mae angen i chi benderfynu beth i'w wneud nesaf gyda'ch arian.

Cyn i'ch cyfrif cynilo aeddfedu, byddwch yn cael pecyn aeddfedrwydd gennym yn dangos eich holl opsiynau. Bydd eich opsiynau aeddfedrwydd ar gael yn Eich Cyfrif 14 diwrnod cyn y dyddiad aeddfedu. Mewngofnodwch i wneud y canlynol:

 Symud arian i gyfrif cynilo newydd
 Cymryd peth o'r arian a chadw'r gweddill mewn cyfrif cynilo newydd
 Cymryd yr holl arian a chau eich cyfrif

Nid oes angen anfon unrhyw waith papur na mynd i'ch cangen leol. 

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig