Mae Yswiriant Cartref Principality yn cael ei ddarparu a’i danysgrifennu gan LV=

Cymorth i ddiogelu’ch cartref

 • Bydd tîm hawliadau LV= yn eich cefnogi drwy’r broses i roi trefn ar bethau.
 • Dewiswch o ddau bolisi gwahanol gydag eitemau ychwanegol dewisol ar gyfer pob un.
 • Ni chodir llog wrth dalu drwy randaliadau misol.
 • Mae LV= yn yswiriwr arobryn gyda dros 7 miliwn o gwsmeriaid yn y DU.
 • Mae’r polisi aur yn cynnwys Argyfwng Cartref a Difrod Damweiniol fel mater o drefn.
 • Mae llinell hawliadau LV= wedi’i lleoli yn y DU ac mae ar gael drwy’r dydd, bob dydd drwy gydol y flwyddyn.

Trosolwg o'r Cynnyrch

Mae LV= yn darparu ein Hyswiriant Cartref. Gobeithio na fyddwch chi byth yn darganfod cystal yw ein polisïau yswiriant cartref. Wedi’r cyfan, byddai hynny’n golygu hawlio. Ond pan fydd anffawd yn digwydd, gallwch deimlo’n hyderus y byddwn ni, gyda’n gilydd, yn eich helpu chi gael trefn ar bethau’n fuan iawn.

Arian

Mae’r polisi arian yn yswirio eich eiddo yn erbyn pethau fel tân, llifogydd, tywydd eithafol, ymsuddiant, dwyn a dŵr yn dianc.

Gall y polisi hwn gynnwys eich eiddo, eich cynnwys neu’r ddau.Aur

Polisi aur yw’r lefel fwyaf cynhwysfawr o yswiriant cartref ac rydym yn ei gynnig gyda difrod damweiniol ac Argyfwng Cartref wedi’i gynnwys fel mater o drefn.

Gall y polisi hwn gynnwys eich eiddo, eich cynnwys neu’r ddau.

Gwneud hawliad

Os oes angen i chi hawlio, ffoniwch LV=, sy’n darparu’r yswiriant Arian ac Aur, ar 0800 756 8892.

Mae’r tîm hawlio yr ydych chi’n ymdrin ag ef wedi’i leoli yn y DU ac maent yno i’ch cefnogi chi drwy gydol y broses hawlio.

Bydd tîm hawlio LV= yn dilyn eich cais o’r dechrau i’r diwedd a byddant yno i ateb eich cwestiynau ac i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu chi i hawlio mor hawdd a didrafferth â phosibl.

Mae’r llinellau ar agor 8am-8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 8am-4pm ddydd Sadwrn. Ar gyfer argyfyngau, mae llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Neu, os ydych eisiau gwneud cais am ddifrod sydd wedi’i achosi gan storm neu lifogydd gallwch roi gwybod am hyn ar-lein.

Beth allaf ei wneud nesaf?

Cael dyfynbris

I gael dyfynbris a gwneud cais am yswiriant Arian neu Aur, ewch i’ch cangen agosaf o’r Principality neu ewch i wefan LV= SmartQuote.

Adalw dyfynbris

Mae dyfynbrisiau’n ddilys am 90 diwrnod. I adalw eich dyfynbris bydd angen i chi Gofrestru neu Fewngofnodi i Fy Nghyfrif.

Cwsmeriaid yswiriant cartref LV= presennol

Os ydych yn gwsmer presennol Principality ac eisoes wedi prynu polisi Arian neu Aur gyda LV=, gallwch weld eich holl ddogfennau pwysig drwy borth ‘Fy Nghyfrif’.

Cwsmeriaid presennol yswiriant cartref Fairmead

Os ydych yn gwsmer Principality ac wedi prynu polisi Yswiriant Cartref neu Yswiriant Cartref a Mwy yn flaenorol gyda Fairmead Insurance Limited (wedi’i ailenwi o Legal & General Insurance Limited), sy’n rhan o Grŵp Yswiriant Liverpool Victoria General, gallwch hawlio ar eich polisi drwy ffonio 0370 060 0419. Mae’r llinellau ar agor 8am-6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac 8am-4pm dydd Sadwrn. Ar gyfer argyfyngau, mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.