Principality Home Insurance provided and underwritten by Fairmead Insurance Limited

Cymorth i ddiogelu’ch cartref

✔ Bydd eich rheolwr hawliadau gyda Legal & General yn eich cefnogi drwy’r broses i roi trefn ar bethau
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant cynnwys newydd am hen (ac eithrio dillad sy’n fwy na 2 oed)
✔ Mae canolfan alwadau Legal & General yn y DU gyda staff ar gael drwy’r dydd, bod diwrnod y flwyddyn


Trosolwg o'r Cynnyrch

Our Home Insurance is provided by Fairmead Insurance Limited (renamed from Legal & General Insurance Limited), part of the Liverpool Victoria General Insurance Group. Hopefully you’ll never find out just how good our home insurance policies are. After all, that would mean making a claim. But when mishaps do happen, you can feel confident that together we’ll help you get back on your feet in no time.

Dogfennau polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad

Gwneud hawliad drwy’r cynllun Eich Yswiriant Cartref

Os oes angen i chi wneud hawliad, cysylltwch â Legal & General, sy’n darparu'r cynlluniau Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws, ar 0370 060 0419.

Mae’r tîm hawliadau y byddwch yn siarad ag ef wedi’i leoli yn y DU ac yno i’ch cefnogi drwy gydol yr hawliad.

Bydd Legal & General yn neilltuo rheolwr hawliadau personol i chi i ymdrin â’ch hawliad o’r dechrau i’r diwedd, a bydd yno i ateb eich cwestiynau a rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i helpu i wneud eich cais mor syml a didrafferth â phosibl.

Mae’r llinellau ar agor 8am-6pm Llun-Gwener a 9am-5pm ar ddydd Sadwrn. Ar gyfer argyfyngau mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Beth allaf fi ei wneud nesaf?