Cymdeithas Adeiladu Gydfuddiannol

Rydym yn falch o fod wedi cadw ein statws cydfuddiannol am dros 160 o flynyddoedd.

  • Mae bod yn gymdeithas adeiladu gydfuddiannol yn golygu ein bod yn eiddo i'n 500,000 o Aelodau – ein cynilwyr a'n benthycwyr, ac yn cael ein gweithredu ar eu cyfer.
  • Gan nad oes gennym unrhyw fuddiannau cyfranddalwyr i'w bodloni, mae ein holl elw yn mynd yn ôl i'ch Cymdeithas chi, er eich budd chi, ein Haelodau.
  • Ein blaenoriaeth allweddol yw cadw arian ein Haelodau yn ddiogel – ac mae ein perfformiad ariannol cyson dda yn adlewyrchu hyn.

Sut ydym ni'n wahanol i fanciau?

  • Gan ein bod yn gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, nid oes gennym gyfranddalwyr sy'n disgwyl cael difidend ac nid yw'r Gymdeithas wedi ei rhestru ar y farchnad stoc.
  • Gan nad oes cyfranddalwyr, gall cymdeithasau tai weithredu ar gost is fel arfer a chynnig lefelau gwell o wasanaeth na'r banciau yr ydym yn cystadlu â nhw.

Banks generally borrow from the money markets, whereas building societies may not borrow more than 50% of their funds from the wholesale markets. This means that building societies have a limited reliance on the money markets and this contributes to a safer business model.

What is a Member?

You are a Member of Principality if you are over 18, and have a Mortgage or Savings account with us.

Being a Member gives you the right to:

  • Make your voice heard
  • Challenge the way your Society is run
  • Ask questions of the Board

If you are over 18 and have over £100 in a savings account, or over £100 owing on a mortgage account you will also have voting rights at our Annual General Meeting.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig