Thank You Mortgage Range

Nid oes unrhyw beth yn bwysicach i ni na dangos ein hymrwymiad i’n cymunedau, ac yn fwy penodol, i weithwyr y GIG. Rydym yn ymwybodol o’r gwaith hanfodol yr ydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar a dyna pam yr ydym ni eisiau diolch i chi.

Felly, ein dewis o forgeisi yn arbennig ar gyfer y bobl hynny sydd wedi’u cyflogi’n barhaol ac yn uniongyrchol gan y GIG, yw ein ffordd ni o ddweud diolch!

Rhaid i eiddo’r morgais fod yn un o’r codau post canlynol yng Nghymru a’r gororau: LL, SY, LD, SA, CF, NP, HR, CH 1 i CH4.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch weld y cynhyrchion morgais sydd ar gael isod, neu gallwch ein ffonio ni ar 0330 333 4002 i siarad ag un o’n Hymgynghorwyr Morgais

  Cyfradd gychwynnol Tan Then our standard variable rate, less a discount of 1% Until Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 1.82% 30/04/24 3.40% 30/04/27 4.4% 4.0% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 1.84% 30/04/27 N/A N/A 4.40% 3.40% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% 2.12% 30/04/24 3.40% 30/04/2027 4.40% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% 2.14% 30/04/27 N/A N/A 4.40% 3.60% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.48% 30/04/24 3.40% 30/04/2027 4.40% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.75% 30/04/27 N/A N/A 4.40% 3.80% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Thank You Morgais Cyfradd Sefydlog 95% 2.59% 30/04/2024 3.40% 30/04/2027 4.40% 4.2% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Thank You Morgais Cyfradd Sefydlog 95% 2.84% 30/04/2027 N/A N/A 4.40% 3.8% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.