Morgais Prynu i Osod Gostyngol 60% LTV

 • Mae angen morgais arnoch ar gyfer eiddo buddsoddi y byddwch yn ei roi ar osod
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at 60% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at uchafswm o £1,000,000
 • Nid oes ffi prisio
 • Telir y ffioedd cyfreithiol ar gyfer ailforgeisiau

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Summary

3.44% p.a.

Hyd at 30/04/24, ac yna’n newid i’n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR)

4.4% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

4.4% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu

60%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £0
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details.
Uchafswm y benthyciad £1,000,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

 1. This mortgage is only available to people seeking to buy or remortgage a property in order to let it.
 2. This mortgage is not available if you already have more than 3 mortgaged buy to let properties owned solely, jointly or in aggregate irrespective of whether the loans are with the Society or another lender.
 3. Borrow from £25,001 up to £1,000,000 maximum (please refer applications over £1,000,000).
 4. You must buy a property worth at least £50,000 (£75,000 in London postal districts).
 5. Although the interest rate will not rise before the end of the fixed rate period, other factors may result in your payments increasing before this date e.g. unpaid amounts being debited to your account.
 6. This mortgage is not available if you already have more than 2 mortgaged Holiday Let properties owned solely, jointly or in aggregate irrespective of whether the loans are with the Society or another lender (including current application).

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £0
 • Ffïoedd Prisio
  The Principality Building Society will bear the cost of a Standard Report and Standard Valuation for Mortgage Purposes Only.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  If you are re-mortgaging, we will pay the legal fees incurred in securing your new mortgage if you use our solicitors, though they will act for us only. If you would like our solicitors to advise you or carry out additional work, they may do so at your cost, if they agree. If there is additional work involved, our solicitors may be unable to secure your new mortgage. In this instance, you will need to appoint your own solicitor and pay their fees in full. You may always use your own solicitor at your cost, subject to our approval. You must pay all legal fees if purchasing a property.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 2% of the amount repaid if you repay in full on or before 30/04/2023 and 1.5% of the amount repaid if you repay in full after 30/04/2023 and on or before 30/04/2024.
 • Arian yn ôl
  There is no cashback facility with this product.
Gwasanaethau eraill

Water leak in the house Insurance

Get a quote – valid for 90 days – in as little as 5 minutes

A mortgage of £105,000 payable over 25 years initially on a fixed rate for 2 years at 2.13% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 23 years would require 24 monthly payments of £186.38 and 276 monthly payments of £385.00. The total amount payable would be £215,806.12 made up of the loan amount plus interest (£110,806.12), a product fee (£0.00), valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 4.2% APRC representative.
 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.