Woman moving with the help of friends

Symud i mewn i’ch cartref newydd

Llongyfarchiadau! Rydych chi wedi cynilo digon i brynu tŷ, wedi cael Morgais, ac mae’ch cynnig wedi ei dderbyn a nawr mae’n amser i chi symud. Rydych yn cymryd y camau olaf ar eich taith i brynu tŷ. Yn yr adran hon byddwch yn dysgu am y math o gostau y bydd angen i chi gyllidebu ar eu cyfer yn eich cartref newydd, a’r pethau olaf i’w cyflawni ar eich rhestr o bethau i’w gwneud.

Parhewch i gynilo

Rydych wedi cynilo digon ar gyfer blaendal, felly beth am barhau â’r gwaith da ar ôl i chi symud?
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon cynilo yn dibynnu ar sut rydych yn hoffi cynilo, faint y gallwch ei gynilo, neu beth rydych yn cynilo ar ei gyfer.

 

Edrychwch ar gyfrifon cynilo Principality

 

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig