Couple laughing while using a laptop

Dod o hyd i’ch cartref cyntaf

Pan fyddwch chi wedi cynilo digon ar gyfer blaendal, ac rydych yn gwybod y math o forgais y byddwch yn gallu ei gael, mae’n amser i chi ddechrau chwilio am eich cartref newydd! Yn yr adran hon, rydym yn eich helpu i ddeall sut i ddewis lleoliad, rhai o’r cwestiynau y dylech eu gofyn cyn prynu, a sut i fynd ati i wneud cynnig.

Ble ydych chi eisiau byw?

Edrychwch ar ein Mynegai Prisiau Tai a gyhoeddir bob chwarter sy’n dangos yr holl ranbarthau yng Nghymru a phris cyfartalog y tai yno.

Welsh house price index

Edrychwch i weld faint y gallech gael benthyg

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Morgais i weld faint y gallem ni roi benthyg i chi ac i weld faint y gallai eich taliadau morgais misol fod.

Mortgage Calculator

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig